Vinterkurser – Winter Courses

 Kurser i Norrköping

Latinska Rytmer Grund – Introduction to Latin Rhythms (new course!)

Lär dig skillnaderna mellan de grundläggande stegen i typisk latinsk musik: Merengue, Bachata, Salsa.

(Learn the difference between the basic steps of typical latin music: Merengue, Bachata and Salsa)

3 gånger, 1.5 timmar varje gång. (3 lessons, 1.5 hours each)

  • Tisdag (Tuesday) 12/01. 18.30-20.00
  • Torsdag (Thursday) 14/01. 18.30-20.00
  • Måndag (Monday) 18/01. 18.30-20.00

Tunnbindaregatan 37, Kammaren 2a, Hallarna, Norrköping

300SEK/per inkl. social dans

Anmälan stängt – registration closed 


Salsa Rueda de Casino (Nybörjare – Beginners)

Tisdagar (Tuesdays). 18.30-19.30  19.15-20.15

Startdatum: Tisdag 19:e Januari (January 19th)

10 timmar, 1 timme per veckan (10 hours, 1h per week)

Tunnbindaregatan 37, Replokal B, Hallarna, Norrköping

670SEK/per inkl. social dans

Kursen är avsedd för nybörjare till salsa. Det rekommenderas att ta Latinska Rytmer Grund innan den här kursen. Elverna som känner som skulle vilja ta den här kursen för andra gången och vill förstärka olika stegen och få mer förtroende innan mer avancerade kurser är välkomna.

(The course is intended for beginners to salsa. It is recommended taking the Latin Rhythm course before this course. Students who feel that would like to take this course for the second time to reinforce the basic steps and get more confidence before going to more advanced courses are welcome).

Anmälan stängt – registration closed


Salsa Rueda de Casino (Fortsättning – Continuation)

Torsdagar (Thursdays). 18.30-19.30

Startdatum: Torsdag 21:e Januari (January 21h)

10 timmar, 1 timme per veckan (10 hours, 1h per week)

Tunnbindaregatan 37, Replokal B, Hallarna, Norrköping

670SEK/per inkl. social dans

Denna kursen är avsedd för elever som har tagit minst 10 timmars nybörjarkurs och känner sig bekväma med nybörjare kurssteg.

(This course is intended for students that have taken at least 10 hours of beginners course and feel confortable with the beginners course steps).

Anmälan stängt – registration closed 


Salsa Rueda de Casino (Improvers)

Tisdagar (Tuesdays). 18.00-19.00

Startdatum: Tisdag 19:e Januari (January 19th)

10 timmar, 1 timme per veckan (10 hours, 1h per week)

Tunnbindaregatan 37, Replokal B, Hallarna, Norrköping

670SEK/per inkl. social dans

Kursen är avsedd för elever som har tagit minst 10 timmar i fortsättningskursen och känner mycket bekväma med stegen.

(This course is intended for students that have taken at least 10 hours of the continuation course and feel very confortable with the steps).

Anmälan stängt – registration closed 


Social Dans

Salsa Social Dans arrangeras under kurserna. Social är att dansa ute, tillsammans med kursdeltagare och vänner. Den är jätte viktig för att träna stegen, lära sig fortare och njuta dansa. Kommande social dans

(Social dance evenings are arranged during the courses. Social dance is to dance around, together with your course mates and friends. Coming to the socials is really important for training the steps, learning faster and for  enjoying dancing. Take advantage of them ! ). Coming socials


Läs mer om danskurserna här.  (Read more about the courses here)

Translate »